Panorama02.jpg

Ogłoszenie - dot. wywozu gabarytów (Chmielna 34, Zgoda 9, Zgoda 13, Świętokrzyska 35)

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
informuje, że wywóz gabarytów z wymienionych posesji:
Chmielna 35 

Zgoda 9

Zgoda 13

Świętokrzyska 35

odbędzie się w dniu 27.09.2022 r. (tj. wtorek) w godzinach rannych.
Prosimy o wystawienie gabarytów w dniu 26.09.2022 r. w godzinach
wieczornych na zewnątrz budynku w miejscu podanym w ogłoszeniu
zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w każdym z w/w budynków.

PANEL LOGOWANIA

Ważne telefony

 Sekretariat +48 228 278 314 wew 19
 Dział Księgowy

+48 228 278 314 wew.26

+48 534 622 046

 Dział Mieszkaniowy +48 228 278 314 wew.21
 Administrator +48 228 278 314 wew 20
 Lokale Użytkowe +48 504 205 345