Panorama02.jpg

Roboty budowlane, usługi, dostawy

2022.09.01

Ogłoszenie - dot. konkursu ofert z negocjacją ceny na "Wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach położonych przy ul. Zgoda 9 i Tamka 40 w Warszawie pdf small

 

Ogłoszenie - dot. konkursu ofert z negocjacją ceny na "Odprowadzenie wód deszczowych
z wewnętrznego chodnika budynku położonego przy ul. Tamka 40 w Warszawie
 
pdf small

 

2022.08.23

Ogłoszenie - dot. przetargu nieograniczonego z negocjacją ceny na "Remont balkonów od strony południowej budynku położonym przy ul. Tamka 40 w Warszawie" pdf small

 

2022.05.02 

Ogłoszenie - dot. przetargu nieograniczonego na prace remontowe:

Remont balkonów od strony północnej wraz z przedłużeniem zadaszenia nad tarasem w budynku przy ul. Tamka 40 w Warszawie

 

2021.06.08

Ogłoszenie - dot. przetargów nieograniczonych z negocjacją ceny na następujące roboty:

1. Remont z elementami przebudowy częsci istniejącego budynku podziemnego połozonego  w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 35, lokalu dawnego klubu "Underground", na potrzeby lokalu   usługowo-handlowego.

2. Remont balkonów wraz z przedłużeniem zadaszenia nad tarasem w budynku połozonym przy ul. Tamka 40 w Warszawie.pdf small  (jedno ogłoszenie na dwa przetargi)

 

2021.05.27 

Ogłoszenie - dot. przetargu nieograniczonego z negocjacją ceny na wymianę dźwigów osobowych położonych w budynkach przy ul. Chmielnej 35, Zgoda 13 i Świętokrzyskiej 35.pdf small

 

 

2020-08-04 Ogłoszenie Przetargu Nieograniczonego z Negocjacją Ceny

na Remont z elementami przebudowy części istniejącego budynku podziemnego położonego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 35 pdf small

2019-09-19 Konkurs ofert z negocjacją ceny na następujące roboty: Remont dwóch pomieszczeń do segregacji odpadów zlokalizowanych na parterze budynku położonego przy ul. Tamka 40 w Warszawie. pdf small

2019-09-16 Konkurs ofert z negocjacją ceny na następujące roboty: Wymiana nawierzchni z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w prześwicie pomiędzy budynkami Świętokrzyska 35 i Świętokrzyska 31/33A w Warszawie pdf small

2019-06-25 Ogłoszenie - przetarg nieograniczony z negocjacją ceny na następujące prace: "Wymiana Dźwigów osobowych w budynkach położonych przy ul. Chmielnej 35 i Zgoda 13 w Warszawie"pdf small

2019-06-25 Materiały przetargowe pdf small

 

2019-02-19 Ogłoszenie przetargu na remont przyziemia budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 35 pdf small (0,4 MB)

2019-01-15 Nieograniczony przetarg na remont przyziemia budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 35 pdf small (0.6 MB) 

2019-01-03 Zapytanie ofertowe dot. Ubezpieczenia pdf small (2,9 MB)

2018-12-04 Przetarg na remont przyziemia budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 35 pdf small (0,7 MB)

2018-08-07 Przetarg na wymianę wodomierzy

2018-07-03 Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony z negocjacją ceny na "Remont przyziemia budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A pdf small (0,7 MB)

2018-06-05 Ogłoszenie - przetarg nieograniczony z negocjacja ceny na "Remont balkonów oraz elewacji wschodniej i południowej budynku przy ul. Zgoda 9 w Warszawie". pdf small (0,8) MB

2018-05-08 Przetargi nieograniczone z negocjacją ceny: Zadanie 1 - Remont balkonów oraz elewacji wschodniej i południowej budynku przy ul. Zgoda 9 w Warszawie; Zadanie 2 - Remont przyziemia budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A; Zadanie 3 - Wykonanie wentylacji piwnic i pomieszczeń technicznych na poziomie -1, -2 w budynku położonym przy ul. Świętokrzyskiej 35 w Warszawie pdf small (1,0 MB).

2018-03-20 Przetarg nieograniczony z negocjacją ceny na następujące roboty: Zadanie 1 - Remont balkonów elewacji wschodniej i południowej budynku przy ul. Zgoda 9 w Warszawie, Zadanie 2 - Remont przyziemia budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A pdf small (0,8 MB)

 2018-03-13 Przetarg nieograniczony z negocjacją ceny na następujące roboty: modernizacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego klatek schodowych , korytarzy i piwnic w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 35 pdf small (0,7 MB)

 

2017-09-03 Przetarg nieograniczony na:Wykonanie remontu instalacji zsypowej w budynku przy ul. Tamka 40 w Warszawie" pdf small (0,7 MB)

2017-08-23 Przetargi nieograniczone z negocjacją ceny na następujące roboty (3 zadania): Zadanie 1 - Remont poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Chmielnej 35 w Warszawie, Zadanie 2 - Remont poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Tamka 40, Zadanie 3 - Montaż instalacji hydrantowej wraz z likwidacją suchych pionów i przebudową przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Zgoda 9 w Warszawie  pdf small (1,0 MB)

2017-07-25 Przetargi nieograniczone z negocjacją ceny na następujące roboty: Zadanie 1. Remont poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Zgoda 13 w Warszawie, Zadanie 2. Remont poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Chmielnej 35 w Warszawie, Zadanie 3. Remont poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Tamka 40 w Warszawie.pdf small (1,0 MB)

2017-06-27 Wymiana uszczelek wraz z regulacją okien w budynkach położonych przy ul. Chmielnej 35, Świętokrzyskiej 35, Zgoda 13, Zgoda 9 i Tamka 40 w Warszawie pdf small (1,0 MB)

2017-05-30 Wymiana uszczelek wraz z regulacją okien w budynkach położonych przy ul. Chmielnej 35, Świętokrzyskiej 35, Zgoda 13, Zgoda 9 i Tamka 40 w Warszawie pdf small (1,0 MB)

2017-04-25 Wymiana uszczelek wraz z regulacją okien w budynkach mieszkalnych pdf small (0,& MB)

2017-03-07 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy w budynkach położonych przy    ul. Zgoda 13, Chmielnej 35 i Świętokrzyskiej 35 pdf small (0,6 MB)

2017.01.20 Przetarg na remont zsypów w budynku przy ul. Chmielnej 35  pdf small (0,& MB)

2016-11-08 Przetarg na remont zsypów w budynku prz ul. Chmielnej 35 pdf small (0,7 MB)

2016-10-11 Remont zsypu w bud. Chmielna 35 / Remont balkonów w bud. Zgoda 9 pdf small (0,9 MB)

2016-08-30 Ogłoszenie - przetarg na remont przyziemia budynku Świętokrzyska 35 pdf small (0,7 MB)

2016-07-12 Ogłoszenie - przetarg na remont elewacji oraz oświetlenia - Świętokrzyska 31/33A, Chmielna 35  (0.7MB)

2016-06-14 Ogłoszenie - przetarg na remont przyziemia budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 35  (0.5MB)

2016-06-07 Ogłoszenie - modernizacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Chmielnej 35  (0.5MB)

2016-05-17 Ogłoszenie - wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Zgoda 9  (0.5MB)

2015-07-14 Przetarg na wymianę pionów wznośnych  (0.8MB)

2015-07-01 Przetarg na usługę rozliczenia kosztów ogrzewania za pomocą podzielników wraz z ich wymianą  (0.6MB)


PANEL LOGOWANIA

Ważne telefony

 Sekretariat +48 228 278 314 wew 19
 Dział Księgowy

+48 228 278 314 wew.26

+48 534 622 046

 Dział Mieszkaniowy +48 228 278 314 wew.21
 Administrator +48 228 278 314 wew 20
 Lokale Użytkowe +48 504 205 345